Privacy policy

Something's Burning, SL es compromet a protegir la informació personal que comparteix amb nosaltres, ja que per a nosaltres és essencial garantir i salvaguardar la seva privacitat i confidencialitat d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD GDD).

Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat i protecció de dades pel que fa a la informació que ens proporcioneu i, per tant, garanteix que podem garantir que: i) podeu sol·licitar la cancel·lació de les vostres dades personals en qualsevol moment sempre que es compleixin els requisits legals sobre protecció i conservació de dades, ii) complim amb l'obligació de secret respecte de les dades personals recollides, i el deure de conservar les dades i no revelar-les a tercers sense el consentiment exprés del titular de les mateixes, iii) hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament d'aquestes dades, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables sobre els drets i llibertats de les persones físiques, per garantir un nivell de seguretat adequat al risc detectat i assegurar la seudonimització i xifrat de les dades personals, així com la capacitat de garantir-ne la confidencialitat permanent, Integritat, disponibilitat i resiliència dels sistemes i serveis de processament.

 

1. Processor de dades

Els termes i condicions que segueixen més tard corresponen a la companyia Something's Burning, SL CIF B67192369, amb adreça a Barcelona 08003, Vía Laietana, número 38 principal, que està inclòs en el registre de l'empresa de Barcelona, el volum 46354, folio 105, pàgina 517391, entrada 1

 

2. Detalls de DPO

No es necessita que alguna cosa està entorn, a causa del volum d'informació que s'ha manejat, no es necessita a nomenar un DPO. No obstant això, s'ha habilitat un canal de comunicació en relació a la protecció de dades Lopd@ info Footballhost.com

 

3. Quins dades personals processem?

En aquest lloc web, primer i 3 parts Cookies Estan instal·lats que poden recollir dades personals després d'acord. Per qualsevol preguntes o informació addicional, si us plau, mireu-vos nostre. Cookies Política.

Si el grup interessat registre com a usuari de la pàgina web, les seves dades personals que s'han processat serà:

 • Nom d' usuari
 • Correu electrònic
 • Nom i coinom( s)
 • Adreça IP
 • Data de naixement i el sexe
 • Detalls del banc

 

L'usuari garantia la precisió i la veracitat de les dades personals proporcionades, Per mantenir-lo en actualitzat i per informar a Something's Burning, SL qualsevol canvi a ella.

Les coses es Burning, SL no està d'acord a rebre informació o dades personals de tercers parts proveïdes per l'usuari. Per tant, en el esdeveniment que l'usuari revela dades personals de tercers parts, el Something's Burning, SL suposa que l'usuari és necessàriament dret a fer-ho.

Els nens menors de 16 anys no poden registrar per al lloc web o aplicacions. Si alguna part d'això, SL hauria de fer una acció adreça als nens menors de 16 anys, Serà un requisit essencial per als seus pares o els guardis legals que proporcionan tots els documents corresponents tal com cal.

 

4. El propòsit de processament i el període per al qual es retenin les dades

 

4. 1 Propòsit de processació

La col·lecció i l'ús de dades personals només és possible si l'usuari ens proporciona les seves dades personals. Els diferents propòsits de processar dades personals són:

 

(I) Registració del convidat

 

Les dades personals proporcionades durant la registració de l'usuari com a un « convidat» es recollin, processar i utilitzarà per a gestir la registració. com a gestió, administració, provisions, expansió i millorar els serveis i enviament d'informació tècnica i operativa, per qualsevol manera, incloent de correu electrònic i/o equivalent.

 

(Ii) Registració del màquina

 

Les dades personals proporcionades durant el registre d' usuari com a un « Màquina» es recollin, processats i utilitzarà per a gestionar la registració, com a gestió, administració, provisions, expansió i millorar els serveis i enviament d'informació tècnica i operativa, per qualsevol manera, incloent de correu electrònic i/o equivalent.

 

(Iii) Gestió d'aixòs

Les dades personals proporcionades en el curs d'un "Claim" es recollen, processats i utilitzarà per a la administració. També enviar o demanar informació relacionada i això és necessari per la seva resolució correcta, per qualsevol manera, incloent el correu i/o equivalent. En el cas d'inclour dades de salut en una declaració, el propòsit de processament serà analitza i processar el mateix.

En el moment de fer la declaració, les dades personals d'altres viatgers també es poden pujar. Per tant, els usuaris s'han demanat a assegurar que aquesta informació es proporciona amb l'acord de qualsevol companyia.

 

(Iv) Investigacions de satisfacció

Les dades personals proporcionades en el curs d' un projecte de viatge combinat (l' encarregarà”) s'han recollir. processat i utilitzat per millorar els serveis que ens donem i així adaptar i dissenyar les nostres ofertes comercials preparant enquesta satisfacció.

 

(V) Comunicacions comercials

 

En el cas que l'usuari ens dona el seu conseqüent expressiu i inquivocal, es recollen les dades personals proporcionades. processat i utilitzat per enviar comunicacions comercials tant en forma imprimida i per mitjans electrònics o digitals, en relació amb els productes i serveis que, en qualsevol moment, Alguna cosa és entorn, SL, podria oferir com a intermediari. L' usuari pot escollir, en qualsevol moment, els canals i mitjans que desitja o no rebre comunicacions.

 

4. 2. Períod de retensió de dades

Les dades personals proporcionades per a propòsits (i), (ii), (iv) i (v) serà manteniment sempre que el propietari de les dades no executa el seu dret de suprimir, oposició, la limitació de processament i desitjar de l'acord.

Les dades personals proporcionades per propòsit (iii) es mantenirà un màxim de 5 anys després d'haver fet la declaració i sempre que hi hagi hagut una relació entre els partits.

A més, Something's Burning, SL, agafa a processar i recollir dades personals:

 • Lleialment, lleialment i transparentment
 • Ajustament, adequat i limitat a el que és estrictament necessar
 • Complement i exactament a date
 • Per el temps estrictament necessari.

 

De la mateixa manera, Something's Burning, SL agafa a respectar els principis guiants de la privacitat per disseny i per defecte, Tanmateix i l'assistent proactiu establert en les regulacions de la protecció de dades.

 

5. A qui es poden comunicar les meves dades?

5. 1 Comunicació de dades

 1. En el cas de ser registrada com a un usuari "Convidats" i sempre que heu demanat una experiència, Something's Burning, SL ha de revelar la vostra informació personal de contacte al propietari « Màquina».
 2. Per obligació legal: Per tal de complir amb qualsevol obligació legal que us preocupa, s'enormi, l'SL disculsarà, si és aplicable, les vostres dades personals a les tercers parts.
 3. En el cas d'això, hem de revelar les vostres dades personals com necessàries per a la processament i resolució correcta de l'estima, a els diferents proveïdors dels productes que necessàriament involucrats o necessitaven per a la seva actuació correcta.

 

5.2 Transferir dades a països fora de la UE (Union Europea)

Al capdavall, hem de transferir les vostres dades a destinataris de l'EU. Assegurar-se per a fer-ho que el rebre de les dades garanti un nivell adequat de protecció de dades i que cap altre interès legítiu oposit Transferència de dades. Per tal de garantir un nivell adequat de protecció pel rebre de les dades, Esteu informat per aquí que utilitzem contractes tal com requereix el RGPD i LOPD GDD.

6. Les terceres parts poden processar les meves dades?

A les pàgines web de Something's Burning SL, podeu trobar enllaços a llocs web de tercers. Si us plau, tingueu en compte que aquesta Política privada no s'aplica a la processament de les vostres dades personals per tres parts quan visiteu les seves respectives pàgines web. Se us aconseguir consultar les polítiques de privacitat de les pàgines web que tingueu accés per a entendre millor els estàndards aplicables al processament del vostre personal. dades en aquests casos.

 

7. Exercici dels drets del amoo

 

Els drets que l'usuari o el partit interessat poden exercir són els indicats a sota (l'execció d'aquests és lliurement:

Dret de la festa interessada

Contingut de la dreta

Accés

L' usuari serà capaç de rebre confirmació a sobre de si l' emborra de Something, SL processa les seves dades personals, També consultar les dades personals inclosos en els fitxers de l'empresa.

Rectificat

L' usuari pot modificar les seves dades personals quan és inexactes, així com completar les dades incompletes.

Esborració

L'usuari pot demanar la eliminació de les seves dades personals en certes circumstàncies, entre altres, que les dades ja no són necessàries per als propòsits per a què es van recollir.

OposicióName

L' usuari pot demanar que no s' ha processat les dades personals. Something's Burning, SL deixarà de processar les dades, excepte per motius legítiques, autorització legal. O l'exercici o la defensa de les possibles declaracions.

Limitació de processació

L' usuari pot demanar la limitació de la processament de les seves dades en les següents circumstàncies:

 

• Mentre l'appell contra la precisió de les seves dades

 

 

• Quan el procés és il·legal, l' usuari oposa l' eliminació de les dades o demana la limitació del seu ús.

 

 

• Quan la Companyia no necessita processar les dades de l'usuari, però l'usuari el necessita per a exercici o defensar les declaracions.

 

• Quan la processament de les vostres dades s'ha oposat per tal de complir amb un assumpte d'interès públic o per la satisfacció d'un interès legítim, Mentre verificant si les raons legítiques de la processament prevanyen sobre el seu usuari.

Rebutja el pació

Si l'usuari ha publicat el seu acord per a processar qualsevol de les seves dades, podran retirar l'acord en qualsevol moment.

Portabilitat

L'usuari serà capaç de rebre les dades que els hi tenen. el que està processat segons el seu acord o en compliment d'un contracte, i que el procés es compleix amb mitjans automàtics. L' usuari pot rebre les dades en format electrònic, o demanar que es transferi a un altre partit (si técnicament possible).

 

 

8. Mitjans de l' aplicació

Executar aquests drets o retirar l'aprovació. Si us plau, escriviu a Something's Burning amb la referència "Direttes del GDPR", a la seva oficina registrada tal com s'ha dit a dalt o a la comunicació. Canal Lopd@ info Footballhost.com

 

9. Claudions abans de la autoritat de protecció de dades

L'usuari pot adreçar les accessos que produeixin pel processament de les seves dades personals abans de l'Agència Espanyola per a la Protecció de dades (C) www.agpd.es ...

No obstant això, us demanem que contacteu amb nosaltres abans de fer aquesta demanda, via els canals indicats, per tal que ens assegurem ràpidament a la seva petició i clarificar qualsevol dubte que podria sorgir.

En cas de exercir els vostres drets, És possible que les vostres dades es poden bloquejar i mantenir-se de manera restringuda i es posar-se disponibles a les autoritats kompetents, d'acord amb les regulacions de la protecció de dades, per a assistir a qualsevol responsabilitat que produeixen des del processament.

Per a qualsevol preguntes addicionals sobre la manera de processar les vostres dades, si us plau, contacteu amb nosaltres per correu electrònic. Lopd@ info Footballhost.com

 

10. Mesures de seguretat implementades per a protegir les dades

Per tal de salvar la seguretat de les vostres dades personals, us ha informat per això que ens afiràs, S. LL ha adoptat totes les mesures tècnics i organitzacions necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals proporcionades per evitar-les. canvi, la pèrdua, i/o processament o accés no autoritzat, tal com requereix la llei.

És important, de manera que puguem mantenir les vostres dades personals, que ens informeu quan hi ha un canvi.

 

11. Podeu Aquesta política de la privacitat es modificarà?

En alguna cosa es crema, SL reserva el dret a modificar aquesta Política privacitat en qualsevol moment, i està d'acord, en el esdeveniment de modificar molt importantment les condicions, per informar les noves condicions que han fet al usuari.

Consulta a l'usuari a consultar regularment la nostra Política privacitat perquè l'aplicació en el moment d'ús de les pàgines Web i les aplicacions serà aplicacions bé.

Per qualsevol preguntes, o per a obtenir més informació sobre qualsevol punt estableix en aquesta Política, si us plau, envieu un correu a Lopd@footballhost.com

 

12. Origen de les dades

Si el teu projecte i el contracte següent serà fent directament amb el Something's Burning, SL, La teva dades personals i les dels teus companys s'hagin obtingut de la festa interessada.

Aquesta política de protecció de dades va ser modificada l'últim cop de novembre de 2021.